Stukken en documentatie 2022 / 2023

Sociaal Domein

Participatiesamenleving

Cliëntervaringen Jeugdhulp 2022

Raadsmededeling Communicatiecampagne Wmo Huishoudelijke Ondersteuning in Twente

Stichting De Welle-kort jaarverslag 2022 Hellendoorn-LR

Avedan Hellendoorn_WMO raad

Bewegingen sociaal domein en ontwikkelingen in maatschappij

DEF Concept Collegeprogramma 2023

Tussenevaluatie pilot gezinswerker 09122022 2023

********************** 2022 *****************************************

Koersdocument aanbesteding doelgroepenvervoer 2023 def

Pré Mantelzorgbeleid Gemeente Hellendoorn_def_DROP

collegevoorstel Projectplan Doorbraakmethode publicatieversie

Notitie Clientondersteuning 2022

Beleidsvisie Toezicht Handhaving Sociaal Domein 2022-2025

Collegevoorstel Inkoop Wmo 2022 en Notitie Begeleiding en Dagbesteding (publicatieversie)

Elimschool evaluatie verkeersmaatregelen -definitief-

Collegevoorstel Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2021

Meerjarenoverzicht CEO gemeente Hellendoorn

Rapportage CEO Wmo 2021 – gemeente Hellendoorn V2

Inspiratiesessie preventieakkoord Hellendoorn gezondheidsverschillen en stress 27 juni 22

Reggewoonverslag LLG bijeenkomst 16-5-2022

Beleidsvisie Toezicht Handhaving Sociaal Domein 2022-2025

Vervolgaanpak zorgfraude Twente 2022-2025

IO Research – Cliëntervaringen Jeugd 2021 – Gemeente Hellendoorn[168796]

20220210 – Startnotitie 18-,18+ versie 4

20220210 – Informerende brief aan de Raad t.a.v. de uitvoering van het brede (corona) steunpakket in 2021

Brief adviesverzoek cliëntondersteuning Collegevoorstel Notitie Cliëntondersteuning

Collegevoorstel Notitie Cliëntondersteuning

collegevoorstel Projectplan Doorbraakmethode publicatieversie[168289]

 

 

Stukken en documentatie 2021