HELLENDOORN

Wmo-raad

Wat doet de Wmo-raad?
De Wmo-raad houdt zich bezig met het welzijn en de participatie van alle burgers die zorg of ondersteuning nodig hebben in de gemeente Hellendoorn. Namens hen adviseert de Wmo-raad het college van B en W over het beleid en de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd.

Hoe is de Wmo-raad georganiseerd
De Wmo-raad bestaat uit minimaal 8 en maximaal 15 mensen. De raad heeft de hulp van werkgroepen en projectgroepen, bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Leefbaarheid en sociale samenhang;
  • Jeugd;
  • Toegankelijkheid, voorzieningen en advies;
  • Mantelzorg en vrijwilligers;
  • Opvang, verslavingsbeleid en GGZ

Samenwerking
De Wmoraad werkt samen en heeft regelmatig overleg met het Cliëntenplatform Werk en Inkomen, het Gehandicaptenplatform Hellendoorn en de ouderenbonden (ANBO, KBO, PCOB) in Hellendoorn.