HELLENDOORN

Wmo-raad

Wat doet de Wmo-raad?
De Wmo-raad houdt zich bezig met het welzijn en de participatie van alle burgers die zorg of ondersteuning nodig hebben in de gemeente Hellendoorn. Namens hen adviseert de Wmo-raad het college van B en W over het beleid en de uitvoering van de Wmo. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd.

Waarom is er een Wmo-raad?
‘Meedoen’ is het uitgangspunt van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Om te bereiken dat de burgers meedoen en dat de plannen en de voorzieningen van de gemeente zoveel mogelijk aansluiten op de behoefte en de situatie van haar inwoners, schrijft de Wmo voor dat organisaties en burgers hierin kunnen participeren.

De gemeente Hellendoorn heeft daarom op 1 januari 2008 een Wmo-adviesraad ingesteld. De Wmo-raad heeft de adviesfunctie overgenomen van o.a. de Jongerenraad, Gehandicaptenplatform, Seniorenraad en Vrouwenraad. De terreinen van deze raden vallen nu onder de prestatievelden van de Wmo-raad.

Hoe is de Wmo-raad georganiseerd
De Wmo-raad bestaat uit minimaal 8 en maximaal 15 mensen. De raad heeft de hulp van themagroepen en projectgroepen op het gebied van:

  • Leefbaarheid en sociale samenhang;
  • Jeugd;
  • Toegankelijkheid, voorzieningen en advies;
  • Mantelzorg en vrijwilligers;
  • Opvang, verslavingsbeleid en GGZ

Samenwerking
De Wmoraad werkt samen en heeft regelmatig overleg met het Cliëntenplatform Werk en Inkomen, het Gehandicaptenplatform Hellendoorn en de ouderenbonden (ANBO, KBO, PCOB) in Hellendoorn.