Verslag Themabijeenkomst 30 mei 2022 over Genderdysforie

7 februari 2017 Verslag themabijeenkomst over Integrale veiligheid

21 november 2016 Verslag van de gezamenlijke themagroepen met als thema Vrijwillige Inzet

22 juni 2016 Verslag themabijeenkomst Buurt aan Zet.
De Projectgroep woonservicegebieden van de Wmo-raad heeft in het voorjaar 2016 de enquête naar het functioneren van de woonservicegebieden uit 2013 herhaald.
Er zijn nu ook 3 vragen aan toegevoegd over de bekendheid van het VIA-team. De resultaten zijn gepresenteerd in de bijeenkomst van 22 juni.
Om te bekijken download de presentatie van de projectgroep woonservicegebieden.

5 april 2016  Verslag van de themabijeenkomst over het onderwerp Klachtenfunctionaris /vertrouwenspersoon.