Verslag Thema-avond Zelfregie en Herstel 13 Nov 2023

Verslag Informatiemarkt 13 mei Sociaal Domein 2023

Verslag Themabijeenkomst over Genderdysforie 30 mei 2022

Verslag themabijeenkomst 11 februari 2020
Het doel van de avond was om vanuit een andere invalshoek naar de ondersteuning van de jongeren met problemen te kijken.  ……..lees meer

verslag thema-avond ‘Hoe passend is passend onderwijs’
De Wmo-raad organiseerde in vervolg op eerdere avonden over dit onderwerp een interactieve bijeenkomst over passend onderwijs ………. lees meer

verslag thema-avond ‘Big Data’
Op woensdag 28 november stond het onderwerp Big Data: Het DNA van de gemeente Helledoorn centraal tijdens de themabijeenkomst. Met 10 personen op de publieke tribune .………….lees meer

Verslag themabijeenkomst 11 april 2018
Deze avond had als onderwerp: Passend Onderwijs en Jeugdwet.
Op 11 april is door de Wmo-raad  ………….lees meer

Verslag themabijeenkomst ‘Right to Challenge’ 21 nov. 2017
Deze avond stond in het teken van ‘Right to Challenge’ wat zoveel wil zeggen als: “Gemeente: wat jullie doen, kunnen wij beter……..lees meer

7 februari 2017 Verslag themabijeenkomst over Integrale veiligheid

21 november 2016 Verslag van de gezamenlijke themagroepen met als thema Vrijwillige Inzet

22 juni 2016 Verslag themabijeenkomst Buurt aan Zet.
De Projectgroep woonservicegebieden van de Wmo-raad heeft in het voorjaar 2016 de enquête naar het functioneren van de woonservicegebieden uit 2013 herhaald.
Er zijn nu ook 3 vragen aan toegevoegd over de bekendheid van het VIA-team. De resultaten zijn gepresenteerd in de bijeenkomst van 22 juni.
Om te bekijken download de presentatie van de projectgroep woonservicegebieden.

5 april 2016  Verslag van de themabijeenkomst over het onderwerp Klachtenfunctionaris /vertrouwenspersoon.