Alle themabijeenkomsten zijn openbaar. De Wmo-raad komt op deze manier graag in contact met de achterban en inwoners van de gemeente Hellendoorn. De themabijeenkomsten kenmerken zich door de informele setting en zijn bedoeld om kennis te vergroten of te vergaren over verschillende thema’s en onderwerpen die binnen het sociale domein spelen. Input kan gebruikt worden voor de Wmo-raad om advies uit te brengen aan het College van B&W. Het geeft u, als burger, dan ook rechtstreeks de kans om uw stem te laten horen!

30 mei:  Genderdysforie

Mensen met genderdysforie hebben een sterk gevoel van onvrede met het geslacht waarmee ze geboren en opgegroeid zijn. Het gender past niet bij hoe ze zich voelen en hoe ze zich willen uiten. Sommigen hebben hier zoveel last van, dat het kan leiden tot bijvoorbeeld depressieve klachten of angst. Wat betekent dit nou precies en waar lopen zij tegen aan? Welke problemen ervaren ouders?
Twee gastsprekers vertellen openhartig uit eigen ervaring.

Miriam Poortman vertelt over de zoektocht van haar zoon naar zijn identiteit. Haar zoon werd als meisje geboren, maar zat voor zijn gevoel gevangen in het verkeerde lichaam. De impact van deze zoektocht naar de juiste hulp, psychische gevolgen en reacties van de omgeving die de transitie (nog) niet accepteert. Alles komt aan bod.

James Zwiers is transman en vertelt zijn eigen verhaal. Openhartig, krachtig en indrukwekkend.

Programma
19.15 – 19.30    Inloop
19.30 – 19.35    Opening
19.35 – 19.55    Gastspreker Miriam Poortman, moeder
19.55 – 20.15    Gastspreker James Zwiers, transman
20.15 – 20.45    Ruimte voor vragen
20.45 – 21.00    Samenvatting en afsluiting
21.00 – 21.30    Gelegenheid tot napraten
(Jongerenwerk De Welle is ook aanwezig)

De bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk en u bent van harte welkom om mee te praten of te luisteren!

Locatie: Hellendoornzaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur

Datum: maandag 30 mei 2022

Informatie en aanmelding: Stichting De Welle, Evelien Hondebrink, 0548-638810, e.hondebrink@stichtingdewelle.nl

 

Genderdysforie

 

Agenda’s
Impressies
Verslagen