Alle themabijeenkomsten zijn openbaar. De Wmo-raad komt op deze manier graag in contact met de achterban en inwoners van de gemeente Hellendoorn. De themabijeenkomsten kenmerken zich door de informele setting en zijn bedoeld om kennis te vergroten of te vergaren over verschillende thema’s en onderwerpen die binnen het sociale domein spelen. Input kan gebruikt worden voor de Wmo-raad om advies uit te brengen aan het College van B&W. Het geeft u, als burger, dan ook rechtstreeks de kans om uw stem te laten horen!

VOORAANKONDIGING: Informatiemarkt Sociaal Domein 2023

Wmo-raad Hellendoorn is voornemens een grote informatiemarkt te organiseren voor inwoners die meer willen over de verschillende stichtingen en organisaties in voorliggend veld die deze gemeente gemeente rijk is.

Alle informatie op één centrale plek voor elke inwoner die een hulpvraag heeft in het sociaal domein. Het is niet de bedoeling om individuele hulpvragen op dat moment te behandelen, maar voor inwoners moet het wel een mooi overzicht bieden wat er allemaal al beschikbaar is.

Ook willen we een aantal organisaties de gelegenheid bieden voor het geven van een presentatie in een aparte ruimte.

Kortom een mooi programma die uw organisatie de gelegenheid biedt om zich te presenteren. En voor inwoners een perfecte kans om in één oogopslag de juiste gesprekspartner te vinden.

Locatie: Nijverdal (nader te bepalen)
Datum: mei/juni/juli (afhankelijk van overige evenementen en feestdagen)

Alvast meer weten: Neem contact op met Evelien Hondebrink van Stichting De Welle, e.hondebrink@stichtingdewelle.nl / 06-17750803

 

 

 

Agenda’s
Impressies
Verslagen