Alle themabijeenkomsten zijn openbaar. De Wmo-raad komt op deze manier graag in contact met de achterban en inwoners van de gemeente Hellendoorn. De themabijeenkomsten kenmerken zich door de informele setting en zijn bedoeld om kennis te vergroten of te vergaren over verschillende thema’s en onderwerpen die binnen het sociale domein spelen. Input kan gebruikt worden voor de Wmo-raad om advies uit te brengen aan het College van B&W. Het geeft u, als burger, dan ook rechtstreeks de kans om uw stem te laten horen!

Themabijeenkomst 2024

15 mei 2024 ”iedereen doet mee”

Themabijeenkomst Iedereen doet mee  Verslag

 

Themabijeenkomst 2023

Thema-avond Zelfregie en Herstel 13 november 2023

 

Agenda’s
Impressies
Verslagen