Advies Wmo-raad

17/01 Reactie Uitkomsten Benchmark en Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015

=====================================================

13/02 Advies regionaal beleidskader Huishoudelijke Ondersteuning 2018

=====================================================

10/04 Advies beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats

=====================================================

25/04 Reactie beleidskader en handhaving fraudepreventie

=====================================================

30/05 Ongevraagd advies m.b.t. aanbesteding vervoer
.

====================================================

27/07 Gezamenlijk advies – naar één adviesraad sociaal domein.

=====================================================

01-08 Advies Vrijwillige inzet in de gemeente Hellendoorn Samen Sterk

=====================================================

17-09-07 Brief met aandachtspunten Wmo-raad t.b.v. verkiezingsprogramma’s. Verstuurd aan alle raadsfracties van de gemeente Hellendoorn.

=====================================================

17-10-24 Advies ‘Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd over 2016’

=====================================================

17-10-18 Advies Kadernota Publieke gezondheid
.

=====================================================

 

 

 

Antwoord gemeente

07/06 Antwoord op reactie Uitkomsten Benchmark en Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015

======================================================

17-01-31 Beleidskader huishoudelijke ondersteuning 2018 (B&W advies)
Definitief – Beleidsstuk HO ondersteuning

======================================================

10/05 Antwoord op advies beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats

======================================================

17-10-03 Beleidskader toezicht en handhaving sociaal domein

=====================================================

15/06 Antwoord op ongevraagd advies m.b.t. aanbesteding vervoer
22/06 Memo wijzigingen doelgroepenvervoer

=====================================================

.

=====================================================

11-07 Concept Notitie Vrijwillige inzet
19-09 Antwoord gemeente op advies vrijwillige inzet

=====================================================

.
.
.

=====================================================

17-11-31 Antwoord gemeente op advies CEO Wmo en jeugd 2016
.

=====================================================

17-11-31 Antwoord gemeente op advies
17-12-18 Kadernota publieke gezondheid

=====================================================