Uw signaal

De Wmo-raad is op zoek naar signalen uit de samenleving.
Deze kunnen door ons gebruikt worden bij de onderbouwing van argumenten en daarmee onze adviezen versterken.
Of deze signalen kunnen een reden zijn voor de Wmo-raad om een ongevraagd advies uit te brengen aan het college van B&W.
Kent u een situatie waarvan u denkt: dat kan anders?
U kunt hieronder uw verhaal kwijt. Uiteraard wordt uw privacy beschermd.