Advies Wmo-raad 2016

24/03 Brief aan beleidsambtenaar m.b.t. voorstel SVTO /Zinin ‘Samen onder de mantel’

02/05 Ongevraagd advies CEO Wmo 2015 en mantelzorgcompliment 2016

26/05 Brief m.b.t. Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2015

28/07 Gevolgen uitspraak Centrale Raad van Beroep voor het beleid Huishoudelijke Hulp

04/08 Eigen bijdrage Wmo

29/08 Ongevraagd advies Vertrouwenspersoon/Nota Herijking

09/09 Ongevraagd advies Signalen van cliënten na vermindering huishoudelijke hulp

14/09 Reactie op antwoord gemeente van 5/9 op brief Wmo-raad van 28/07

15/09 Gevraagd advies van de Wmo-raad en het Cliëntenplatform Werk en Inkomen op de uitgangspuntennotitie voortgang implementatie Twentse Visie op Vervoer

27/09 Gevraagd informeel advies over mantelzorgcompliment 2017

22/06 Gevraagd advies Koersdocument integrale inkoop Jeugd en Wmo 2018

 

Antwoord gemeente 2016

01/03 Reactie op ongevraagd advies over bezuinigingen Wmo d.d. 29-10-15

18/04 Reactie op brief m.b.t. voorstel SVTO /Zinin ‘Samen onder de mantel’

02/08 Reactie op ongevraagd advies CEO Wmo 2015 en mantelzorgcompliment 2016

05/09 Reactie op ongevraagd advies gevolgen uitspraak CrvB voor het beleid HH

14/10 Reactie op ongevraagd advies Vertrouwenspersoon/Nota Herijking en Learning Lab

09/12 Reactie op ongevraagd advies Signalen van cliënten na vermindering huishoudelijke hulp

09/12 Reactie op brief Wmo-raad van 05-09 over de gevolgen uitspraak CrvB voor het beleid HH