Advies Wmo-raad

18-12-20 Ongevraagd advies passend onderwijs

=====================================================

18-10-18 Ongevraagd advies Collegeprogramma 2018-2022 Duurzaam, Durven, Doen

=====================================================

18-09-06 Advies op 2e conceptverordening MO en Jeugdhulp

=====================================================

18-08-20 Reactie nota dementievriendelijke gemeente

=====================================================

18-03-05 Advies procesbeschrijving Recht op uitdagen 

=====================================================

18-01-10 Advies Evaluatie Sociaal Domein

18-04-05 Vervolgadvisering Evaluatie Sociaal Domein

=====================================================

18-01-16 Brief sluiting poliklinieken MCN

=====================================================

18-02-21 Advies mantelzorgcompliment

=====================================================

 

 

Aanvragen en reacties gemeente

.

======================================================

Antwoord gemeente ongevraagd advies collegeprogramma.
.

======================================================

.

======================================================

Antwoord gemeente op advies Dementievriendelijke gemeente.

======================================================

Reactie gemeente op advies Recht op uitdagen

======================================================

Reactie gemeente op gezamenlijk advies sociaal domein

.

======================================================

.

=====================================================

Adviesaanvraag Mantelzorgcompliment 2018

=====================================================