De Wmo-raad adviseert het college van B&W zowel gevraagd als ongevraagd. Alle adviezen zijn openbaar. “Het College van B&W reageert schriftelijk op de adviezen van de Adviesraad en betrekt deze adviezen al dan niet bij het te voeren beleid. De adviezen en de reacties van het College worden altijd aan de gemeenteraad gestuurd zodat deze betrokken kunnen worden bij het politieke debat.”

Adviezen 2024

 

 

 

 

Adviezen 2023

Adviezen 2022

Adviezen 2021

Adviezen 2020

Adviezen 2019

Adviezen 2018

Adviezen 2017

Adviezen 2016

Adviezen 2015

Adviezen 2014