Hans Manschot voorzitter

Hans Manschot voorzitter

Ramona Gerrits

Danielle Harbers Ros

Danielle Harbers Ros

Jeanette Tijs

Jeanette Tijs

Gert-Jan Nieuwenhuis

Harry van Beuzekom

Harry van Beuzekom

Marion Schothans AC

Marion Schothans AC

Koos Valeton

Koos Valeton

Marcia Reitsma

Marcia Reitsma

Lenny Gleysteen

Lenny Gleysteen

Peter Stevens AC

Peter Stevens AC

 

 

Samenstelling Wmo-raad Hellendoorn

Hans Manschot – Nijverdal (voorzitter)

Ramona Gerrits – Nijverdal

Daniëlle Harbers Ros – Nijverdal

Jeannette Tijs – Haarle

Gert-Jan Nieuwenhuis – Nijverdal

Harry van Beuzekom – Nijverdal

Marion Schothans – Nijverdal

Koos Valeton – Nijverdal

Marcia Reitsma – Nijverdal

Lenny Gleysteen – Nijverdal

Peter Stevens – Nijverdal

 

 

Taken
U neemt deel aan de vergaderingen van de Wmo-raad, bereidt de vergaderingen voor en u levert een eigen inhoudelijke inbreng;
U woont een of meer vergaderingen van de gezamenlijke themagroepen bij;
U neemt deel aan de werkzaamheden in een of meer projectgroepen;
U neemt deel aan het bezoeken van andere vergaderingen of bijeenkomsten die voor het functioneren van de Wmo-raad van belang zijn;
U voert gemaakte afspraken zelfstandig of samen met anderen uit;
U werkt mee aan het bevorderen van de deskundigheid van de Wmo-raad;
U stelt zich onafhankelijk op.

Profiel
U heeft kennis van één of meer beleidsterreinen waarmee de Wmo-raad zich bezighoudt of bent bereid om u daar (verder) in te verdiepen;
U heeft een netwerk waardoor u signalen krijgt uit de samenleving en weet welke problemen, knelpunten of ideeën er leven;
U bent in staat om vanuit deelbelangen het overkoepelende belang in de gaten te houden;
U bent goed in staat om te luisteren, samen te werken en te coördineren;
U bent in staat uw mening mondeling en schriftelijk duidelijk naar voren te brengen;
U hebt de beschikking over internet, e-mail en bijbehorende vaardigheden;
U bent in staat praktische ervaring en kennis te delen.

Aandachtgebieden
Het bevorderen van sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.
Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.
Het bieden van opvang. Hieronder vallen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg.

Voorwaarden
De functie is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad, het college en/of raadscommissies of werknemer van de gemeente Hellendoorn. U woont in de gemeente Hellendoorn. Het is een vrijwilligersfunctie.