De volgende vergaderingen van de Wmo-raad zijn in 2022 op;

17 januari                                 Agenda Wmo-raad 17 januari               Notulen Wmo-raad 17 januari

28 februari                               Agenda Wmo-raad 28 februari             Notulen Wmo-raad 28 februari

16 mei                                       Agenda Wmo-raad 16 mei 2022          Notulen Wmo-raad 16 mei 2022

4 juli                                          Agenda Wmo-raad 4 juli 2022

5 september

31 oktober

12 december