Om zoveel mogelijk burgers en organisaties bij haar werkzaamheden te betrekken heeft de Wmo-raad themabijeenkomsten en projectgroepen:

Themabijeenkomsten
De Wmo-raad organiseert regelmatig themabijeenkomsten. Daarbij is iedereen welkom. Zie voor de data onder themabijeenkomsten agenda. De themabijeenkomsten voorzien de Wmo-raad van de nodige informatie over wat er speelt in de achterban of wat nodig is op het terrein van de Wmo en Jeughulp in de gemeente.

Werkgroepen en Projectgroepen
Om efficiënt en effectief te zijn werkt de Wmo-raad met werkgroepen en projectgroepen. Werkgroepen houden zich langer met een onderwerp bezig en bereiden op dat terrein ook de adviezen van de Wmo-raad voor. Een projectgroep diept voor kortere tijd een een onderwerp uit of bereidt een specifiek advies voor. In de projectgroepen kunnen leden van de Wmo-raad en niet-leden deelnemen. Wilt u ook meedoen kom dan eens kijken bij een themabijeenkomst.