Alle themabijeenkomsten zijn openbaar. De Wmo-raad komt op deze manier graag in contact met de achterban en inwoners van de gemeente Hellendoorn. De themabijeenkomsten kenmerken zich door de informele setting en zijn bedoeld om kennis te vergroten of te vergaren over verschillende thema’s en onderwerpen die binnen het sociale domein spelen. Input kan gebruikt worden voor de Wmo-raad om advies uit te brengen aan het College van B&W. Het geeft u, als burger, dan ook rechtstreeks de kans om uw stem te laten horen!

Themabijeenkomst 2023; 13 november 2023 “Zelfregie- en herstelmogelijkheden voor alle inwoners”

Themabijeenkomst Wmo-raad 13 november 2023 “Zelfregie- en herstelmogelijkheden voor alle inwoners”

Van medicaliseren naar normaliseren, van zorg naar eigen regie en van individueel naar samen. Maatschappij breed leeft het besef dat verandering nodig is om de zorg en ondersteuning van mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid effectief en toekomstbestendig te maken.
In deze ontwikkelingen spelen zelfregie- en herstelinitiatieven een unieke en onvervangbare rol.
Zelfregie- en herstelinitiatieven bieden een context en vrije ruimte aan mensen om, op basis van peersupport (steun aan lotgenoten), activiteiten te ondernemen en ondersteunend te zijn op de weg van zingeving, herstel en meedoen. Ze gaan uit van de mogelijkheden, talenten en ambities van mensen en bieden gelegenheid tot ontmoeting, ontdekking en ontplooiing.

Chantal Soepboer, oprichtster van Mens door Mens, vertelt wat zelfregie- en herstelinitiatieven kunnen betekenen voor mensen en hoe dit vorm gegeven kan worden met alle uitdagingen die daarbij komen kijken. We kijken vanavond met elkaar welke mogelijkheden we eventueel voor onze gemeente zien.
Mens door Mens is DE vrijplaats voor zelfregie en herstel voor Almelo en omgeving.

Deze avond is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp. De themabijeenkomst wordt gehouden in de Haarlezaal van het Huis van Cultuur & Bestuur (inloop 19.15 uur) Er is volop gelegenheid om vragen te stellen die avond en na de tijd kunt u altijd één van de sprekers nog even aanschieten.

Om een idee te krijgen van het aantal aanwezigen vragen wij u zich aan te melden bij Stichting De Welle, Evelien Hondebrink, 0548-638810 of e.hondebrink@stichtingdewelle.nl

========================================================================================================================

Themabijeenkomst 2023; Informatiemarkt Sociaal Domein 

Informatiemarkt Welzijn, Zorg, Werk & inkomen.

Op zaterdag 13 mei 2023 wordt er in de Hal van het Huis van Cultuur & Bestuur een informatiemarkt Sociaal Domein georganiseerd met als onderwerp ‘’ Welzijn, Zorg, Werk & inkomen’’

In de hal van het Gemeentehuis in Nijverdal zullen op 13 mei van 13.00 uur tot 15.30 uur een 20 tal organisaties en stichtingen aanwezig zijn om u te informeren over hetgeen ze voor u kunnen betekenen. De informatiemarkt wordt opgezet net als een echte warenmarkt en de deelnemers staan achter gezellige markramen.

Dit zijn de organisaties die je o.a. op de informatiemarkt zult aantreffen;  Stichting BOOM, Evenmens, Avedan, RIBW Nijverdal, InteractContour, Zorg Accent, LETS Hellendoorn, LOES,  MEE samen, de Voedselbank, Noabers voor Noabers, Trefpunt Minima, React Twente, Zinin Bibliotheek, Thuisgenoten, Carrint Reggeland, Gem. Hellendoorn-team participatie, Kleurrijk, Wmo Hellendoorn, Clientenplatform, Wmo-raad Hellendoorn,  Stichting De Welle en ZINiN Bibliotheek.

 

30 mei 2022

De Wmo-raad organiseert op 30 mei een thema-avond met als onderwerp Genderdysforie.

Genderdysforie

 

11 februari 2020 –  Hulp en ondersteuning aan jongeren op het MBO.

1 oktober 2019 – Themabijeenkomst Het Sociaal Plein

26 juni 2019 – Themabijeenkomst Bewaking van zorg aan ouderen

11 februari 2019 – Themabijeenkomst in Het Centrum
Onderwerp: Beschermd wonen

28 november 2018 – Themabijeenkomst – DNA van de gemeente Hellendoorn: de toepassing van Big Data!.

2 oktober 2018 – Themabijeenkomst – Hoe passend is passend onderwijs?

13 juni 2018 – Themabijeenkomst Passend Onderwijs en het Samenwerkingsverband.

11 april 2018 – Uitnodiging voor thema-avond over passend onderwijs

12 februari 2018 – Uitnodiging voor de themabijeenkomst georganiseerd samen met het Cliëntenplatform over de Participatiewet.

21 november 2017 – Thema-avond over Right to Challenge.

21 juni 2017 Uitnodiging voor bijeenkomst met als thema ‘Vluchtelingen’

5 april 2017 Agenda themabijeenkomst dementie