Alle themabijeenkomsten zijn openbaar. De Wmo-raad komt op deze manier graag in contact met de achterban en inwoners van de gemeente Hellendoorn. De themabijeenkomsten kenmerken zich door de informele setting en zijn bedoeld om kennis te vergroten of te vergaren over verschillende thema’s en onderwerpen die binnen het sociale domein spelen. Input kan gebruikt worden voor de Wmo-raad om advies uit te brengen aan het College van B&W. Het geeft u, als burger, dan ook rechtstreeks de kans om uw stem te laten horen!

Heeft u zelf een suggestie of een interessant onderwerp? Laat het ons weten! Dat kan door een mailtje te sturen naar: e.hondebrink@stichtingdewelle.nl.

30 mei 2022

De Wmo-raad organiseert op 30 mei een thema-avond met als onderwerp Genderdysforie.

Genderdysforie

 

11 februari 2020 –  Hulp en ondersteuning aan jongeren op het MBO.

1 oktober 2019 – Themabijeenkomst Het Sociaal Plein

26 juni 2019 – Themabijeenkomst Bewaking van zorg aan ouderen

11 februari 2019 – Themabijeenkomst in Het Centrum
Onderwerp: Beschermd wonen

28 november 2018 – Themabijeenkomst – DNA van de gemeente Hellendoorn: de toepassing van Big Data!.

2 oktober 2018 – Themabijeenkomst – Hoe passend is passend onderwijs?

13 juni 2018 – Themabijeenkomst Passend Onderwijs en het Samenwerkingsverband.

11 april 2018 – Uitnodiging voor thema-avond over passend onderwijs

12 februari 2018 – Uitnodiging voor de themabijeenkomst georganiseerd samen met het Cliëntenplatform over de Participatiewet.

21 november 2017 – Thema-avond over Right to Challenge.

21 juni 2017 Uitnodiging voor bijeenkomst met als thema ‘Vluchtelingen’

5 april 2017 Agenda themabijeenkomst dementie