U kunt dat doen op de volgende wijze:

Persoonlijk: De vergaderingen van de WMO-raad zijn openbaar. U kunt hier als toehoorder bij aanwezig zijn. Op deze website vindt u het vergaderschema.

Schriftelijk en via e-mail: Secretariaat WMO-raad, p.a. Stichting de Welle, Constantijnstraat 32A, 7442 MA  Nijverdal of via e.hondebrink@stichtingdewelle.nl

Telefonisch: Secretariaat WMO-raad,  Stichting de Welle 0548-638803

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/wmoraadhellendoorn

Hebt u iets te melden? Doe dat via onze signaalkaart