Deze pagina wordt niet meer geüpdatet. Impressies van de Thema bijenkomsten zijn te vinden onder verslagen   Impressies Wmo-raadvergadering vind u in de notulen

Impressie Verslag Themabijeenkomst 30 mei 2022 over Genderdysforie

Impressie themabijeenkomst 11 februari 2020
Het doel van de avond was om vanuit een andere invalshoek naar de ondersteuning van de jongeren met problemen te kijken.  ……..lees meer

Impressie vergadering 27 januari 2020
De Wmo-raad vergaderde maandag 27 januari 2020 voor de eerste maal dit jaar met een ………….lees meer

Impressie vergadering 9 december 2019
Maandag 9 december vergaderde de Wmo-raad voor de laatste keer…………….lees meer

Impressie vergadering 28 oktober 2019
Deze vergadering van de Wmo-raad op 28 oktober 2019 stond voor een groot deel ……………. lees meer

Impressie vergadering 9 september 2019
De Wmo-raad vergaderde 9 september waarbij …………lees meer

Impressie vergadering 8 juli 2019
Aanwezig 10 leden van de Wmo-raad, wethouder Beintema, Leny Claessens (beleidsmedewerkster) en een aantal belangstellenden waaronder……..lees meer

Impressie vergadering 20 mei 2019
Deze avond bevatte twee zeer actuele onderwerpen nl. vervoer en de gemeentelijke bezuinigingsoperatie.………lees meer

Impressie vergadering 17 december 2018
Maandag 17 december vergaderde de Wmo-raad voor de laatste keer in 2018.
De agenda behelsde …….lees meer

Impressie thema-avond ‘Big Data’
Op woensdag 28 november stond het onderwerp Big Data: Het DNA van de gemeente Helledoorn centraal tijdens de themabijeenkomst. Met 10 personen op de publieke tribune .………….lees meer

Impressie vergadering 5 november 2018
Een oorspronkelijk agendapunt waarbij een beleidsmedewerker ons zou bijpraten over de stand van zaken van bepaalde onderwerpen werd geschrapt ……….lees meer

Impressie thema-avond ‘Hoe passend is passend onderwijs’
De Wmo-raad organiseerde in vervolg op eerdere avonden over dit onderwerp een interactieve bijeenkomst over passend onderwijs ………. lees meer

Impressie vergadering 17 september 2018
Centraal deze avond staat het periodiek overleg met de wethouder. In de vergaderzaal 23 personen inclusief…………. lees meer

Impressie vergadering 16 juli 2018
Dit was de eerste vergadering na het aantreden van de nieuwe coalitie van de gemeente Hellendoorn. Na de opening door de voorzitter maakten we deze avond al meteen kennis met …………… lees meer

Impressie vergadering 23 april 2018
Deze vergadering werd in twee delen gesplitst, eerste deel met wethouder Johan Coes ………….lees meer

Impressie themabijeenkomst 11 april 2018
Deze avond had als onderwerp: Passend Onderwijs en Jeugdwet.
Op 11 april is door de Wmo-raad  ………….lees meer

Impressie vergadering 26 maart 2018
Aanwezig 11 personen van de Wmo-raad en …………lees meer

Impressie themabijeenkomst 12 februari 2018 
Het onderwerp van deze interactieve thema avond is
Hoe (on)succesvol is de participatiewet in onze gemeente?
De avond werd georganiseerd door………… lees meer

Impressie vergadering 18 december 2017
Aanwezig 10 leden van de Wmo-raad en 7 personen (inclusief leden……………  lees meer

Impressie themabijeenkomst ‘Right to Challenge’ 21 nov. 2017
Deze avond stond in het teken van ‘Right to Challenge’ wat zoveel wil zeggen als: “Gemeente: wat jullie doen, kunnen wij beter……..lees meer

Impressie vergadering Wmo-raad dd. 30 oktober 2017
Op deze vergadering waren 9 personen van de Wmo-raad aanwezig en 5 belangstellenden op de publieke tribune.
Bij afwezigheid van Gerard werd…………. lees meer

Impressie werkbezoek Farmfood.
Op woensdag 17 oktober brachten wij als Wmo-raad een bezoek aan Farmfood, een producent van natuurlijk…………lees meer

Impressie Brainstormsessie Dementievriendelijke Samenleving
De Wmo-raad ontving een uitnodiging om op 11 oktober ervaringen, ideeën of anderszins gegevens aan te dragen voor een te ontwikkelen beleidsstuk in de gemeente Hellendoorn t.b.v. een dementievriendelijke ………… lees meer

Impressie vergadering Wmo-raad dd. 18 september 2017
Deze vergadering was er één van de tweejaarlijkse samen met wethouder Johan Coes. Het eerste deel stond onder voorzitterschap van de wethouder. Verheugend was te constateren dat…………. lees meer

Impressie vergadering Wmo-raad dd. 17 juli 2017
Een goed gevulde agenda deze avond en 21 personen in de zaal. Na de gebruikelijke opening door de voorzitter kreeg Janine Pelleboer …….. lees meer

Impressie themabijeenkomst vluchtelingen d.d. 21 juni 2017
Ondanks de tropische temperaturen buiten was de zaal goed bezet, meer dan ……… lees meer

Impressie vergadering Wmo-raad dd. 29 mei 2017
Wat opviel was dat er op deze avond na een tropische dag……… lees meer

Impressie vergadering WMO-raad d.d. 10 april 2017
Deze vergadering bestond uit 2 delen, eerste deel met wethouder J.Coes en tweede deel reguliere WMO-raadsvergadering. Eerste deel…….. lees meer

Impressie themabijeenkomst Dementie d.d. 5 april 2017.
De WMO-raad organiseerde een bijeenkomst met als onderwerp dementie. De opkomst was zeer………lees meer