Advies Wmo-raad

08/01 Advies besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hellendoorn, besluit jeugdhulp gemeente Hellendoorn en beleidsregels persoonsgebonden budget

04/05 Advies samenwerking in kader burgerparticipatie

02/06 Reactie op antwoord gemeente op advies samenwerking in kader burgerparticipatie

10/06 Ongevraagd advies knelpunt informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning aan  cliënten Wmo

30/06 Reactie Wmo-raad op de nota Subsidieaanvraag STVO en beleid  mantelzorgondersteuning

16/09 Reactie op antwoord gemeente op brief over de nota Subsidieaanvraag STVO en beleid  mantelzorgondersteuning

16/09 Reactie op antwoord gemeente op brief onafhankelijke cliëntondersteuning aan cliënten  Wmo

29/10 Ongevraagd advies bezuinigingen Wmo

03/11 Rapportage keukentafelgesprekken Hellendoorn 2015

11/12 Ongevraagd advies n.a.v. schrijven van staatsecretaris Van Rijn

 

Antwoord gemeente

02/02 Antwoord op reactie Wmo-raad op mantelzorgrapport ervaringen van mantelzorgers 2013 van 29-10-2014

10/02 Antwoord op ongevraagd advies communicatie van 19-04-2014

19/02 Antwoord op gevraagd advies van 08-01 m.b.t. besluiten Wmo, Jeugdhulp en beleidsregels PGB

06/05 Antwoord op advies van 04-05 samenwerking in kader burgerparticipatie

23/07 Antwoord op brief Wmo-raad van 02-06 m.b.t. advies samenwerking in kader burgerparticipatie

27/07 Antwoord op ongevraagd advies knelpunt informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning aan cliënten Wmo

21/08 Antwoord op reactie Wmo-raad van 30-06 op de nota Subsidieaanvraag STVO en beleid mantelzorgondersteuning

30/10 Antwoord op brief 16-09 m.b.t. onafhankelijke cliëntondersteuning aan cliënten Wmo

21/12 Antwoord op brief 30-06 m.b.t. mantelzorgondersteuning