Vergaderingen Wmo-raad 2022 maandag 19.30 uur. 

De vergaderingen van de Wmo-raad zijn openbaar en vinden plaats in de Haarlezaal van het Huis voor Cultuur en Bestuur, tenzij anders aangegeven. Voor digitale vergaderingen kunt u een link opvragen bij e.hondebrink@stichitngdewelle.nl.

17 januari

28 februari

16 mei

4 juli

5 september

31 oktober

12 december

 

Themabijeenkomsten 2022 19:30 uur

De themabijeenkomst zullen alleen fysiek plaatsvinden met in acht neming van de geldende maatregelen.

30 mei

14 november