Themabijeenkomst Wmo-raad 30 mei 2022 Genderdysforie

Mensen met genderdysforie hebben een sterk gevoel van onvrede met het geslacht waarmee ze geboren en opgegroeid zijn. Het gender past niet bij hoe ze zich voelen en hoe ze zich willen uiten. Sommigen hebben hier zoveel last van, dat het kan leiden tot bijvoorbeeld depressieve klachten of angst.

Miriam Poortman vertelt over de zoektocht van haar zoon naar zijn identiteit. Haar zoon werd als meisje geboren, maar zat voor zijn gevoel gevangen in het verkeerde lichaam. De impact van deze zoektocht naar de juiste hulp, psychische gevolgen en reacties van de omgeving die de transitie (nog) niet accepteert. Alles komt aan bod.

James Zwiers is transman en vertelt zijn eigen verhaal. Openhartig, krachtig en indrukwekkend.

Deze avond is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp. De themabijeenkomst wordt gehouden in de Haarlezaal van het Huis van Cultuur & Bestuur (inloop 19.15 uur) Er is volop gelegenheid om vragen te stellen die avond en na de tijd kunt u altijd één van de sprekers nog even aanschieten.

Om een idee te krijgen van het aantal aanwezigen vragen wij u zich aan te melden bij Stichting De Welle, Evelien Hondebrink, 0548-638810 of e.hondebrink@stichtingdewelle.nl