11 februari 2020  Impressie themabijeenkomst MBO-onderwijs en ondersteuning jongeren ……..lees meer

28 november 2018 Impressie thema-avond ‘Big Data’
Op woensdag 28 november stond het onderwerp Big Data: Het DNA van de gemeente Helledoorn centraal tijdens de themabijeenkomst. Met 10 personen op de publieke tribune ………..lees meer

2 oktober 2018 Impressie thema-avond ‘Hoe passend is passend onderwijs’
De Wmo-raad organiseerde in vervolg op eerdere avonden over dit onderwerp een interactieve bijeenkomst over passend onderwijs ………. lees meer

11 april 2018 Impressie themabijeenkomst Passend onderwijs en Jeugdwet
Op 11 april is door de Wmo-raad  …………lees meer

12 febr. 2018 Impressie themabijeenkomst
Hoe (on)succesvol is de participatiewet in onze gemeente?
De avond werd georganiseerd door………… lees meer

21 nov. 2017 Impressie themabijeenkomst ‘Right to Challenge’
Deze avond stond in het teken van ‘Right to Challenge’ wat zoveel wil zeggen als: “Gemeente: wat jullie doen, kunnen wij beter……..lees meer

21 juni 2017 Impressie themabijeenkomst vluchtelingen.
Ondanks de tropische temperaturen buiten was de zaal goed bezet, meer dan ……… lees meer

5 april 2017 Impressie themabijeenkomst Dementie.
De WMO-raad organiseerde een bijeenkomst met als onderwerp dementie. De opkomst was zeer………lees meer